Доставка

Наясно сме и напълно разбираме, че въпросителните думи, от които се интересуват клиентите, логично са кога, къде и колко. Винаги можете да се свържете с нас, ако имате по-конкретно питане, но ще се опитаме накратко да отговорим на поставените въпроси, свързани с доставката!