Работно време

Работното време е плаващо и в следващите дни ще бъде:

  • 20.01 (понеделник) – 11-22 ч;
  • 21.01 (вторник) – 11-19:30 ч;
  • 22.01 (сряда) – 11-22 ч;
  • 23.01 (четвъртък) – 11-20 ч;
  • 24.01 (петък) – 11-15:30 ч;
  • 27.01 (понеделник) – 11-22 ч;
  • 28.01 (вторник) – 11-19:30 ч;
  • 29.01 (сряда) – 11-22 ч;
  • 30.01 (четвъртък) – 11-19 ч;
  • 31.01 (петък) – 11-19 ч.

Офисът на “Лоял Маркетинг” ЕООД се намира в гр. София, кв. Дружба 2, бл. 304, до вх. А.